Strona startowa Festiwalu

Składki członkowskie i darowizny

Zgodnie ze Statutem klubu i ustaleniami na WZD składka członkowska wynosi 36 zł.

Dane do wpłaty: MLKS Ostródzianka ul. Herdera 3/1, Ostróda

Konto w PKO BP Ostróda: 43 1020 3613 0000 6802 0029 7283

Tytuł - składka członkowska za rok 2019 + imię i nazwisko

Niezależnie od w/w wpłaty można dokonać darowizny w dowolnej kwocie.

Tytuł darowizny – na działalność statutową klubu – szachy + imię i nazwisko

Istnieje możliwość wypożyczenia szachownicy demonstracyjnej o wymiarach 9 x 9 m (Na zdjęciu powyżej)

Informacje:

Grzegorz Miśta

E-mail: agentmista@wp.pl

E-mail: grzegorz@szachy.ostroda.pl

tel. kom. 695 548 842