Nasz Klub - Informacje ogólne

Informacje ogólne
 
1. Jak przystąpić do klubu?
2. Dane kontaktowe klubu.
3. Zawodnicy/zawodniczki klubu
4. Składki/darowizny
 
1. Jak przystąpić do klubu?
 
Należy wypełnić wniosek - do pobrania ze strony http://pzszach.pl/strona-glowna/druki-formularze/ - pkt. 3.1
Można go również otrzymać od Grzegorza Miśty
Opłata - 5 zł.
Osoby zainteresowane otrzymaniem legitymacji papierowej - 20 zł + zdjęcie legitymacyjne.
 
2. Dane kontaktowe klubu.
 
Grzegorz Miśta - Wiceprezes klubu
tel. 695 548 842
Spotkania szachowe odbywają się w Osiedlowym Domu Kultury przy Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność ul. Chrobrego 4 we wtorki od 16:00 do 18:00 oraz poniedziałki od 17:00 do 19:00 w Centrum Użyteczności Publicznej przy ul. Jana III Sobieskiego 9.
 
3. Zawodnicy/zawodniczki klubu
 
Seniorzy JuniorzyCzłonkowie - historiaKrystyna Dąbrowska
Angelika Maculewicz
Barbara Mazurkiewicz
Aleksandra Wierzbowska
Sylwester Bednarek
Krzysztof Lisowski
Jerzy Daniluk
Andrzej Migala
Waldemar Jędra
Mirosław Orłowski
Bartosz Trzeciak
Paweł Klimiuk  

Jakub Stepnowski
Rafał Jóźwik
Andrzej Kępka
Sławomir Bardziński
Tomasz Baturo
Dawid Baran
Sebastian Orłowski

Piotr Ostrowski

Krzysztof Błaszczyk


Adam Zielonka
Marcel Mikołajczyk
Bartłomiej Wolski
Kamil Klimiuk
Anna Maślewska
Zuzanna Grembocka
Wiktoria Zapałowska
Bartosz Hładyszewski

Zbigniew Szporko
Józef Babiak
Aleksander Miśta
Krzysztof Jakubowski
Jean-Pierre Le Roux (Francja)
Piotr Murdzia
Marcin Kolago
Igor Janik
Julia Antolak
Joanna Górecka
Tomasz Kupryjaniuk
Cezary Zarębski
Jakub Gintowt
Dorota Bartkowska
Tomasz Rak
Jan Malik (Czechy)
Łukasz Baranowski

Rafał Tomczak

Wiesław Kuban

Maciej Kietrys

Tatiana Krestianowa (Rosja)

 
4. Składki członkowskie i darowizny

Zgodnie ze Statutem klubu i ustaleniami na WZD składka członkowska wynosi 36 zł.

Dane do wpłaty: MLKS Ostródzianka ul. Herdera 3/1, Ostróda

Konto w PKO BP Ostróda: 43 1020 3613 0000 6802 0029 7283

Tytuł - składka członkowska za rok 2021 + imię i nazwisko

Niezależnie od w/w wpłaty można dokonać darowizny w dowolnej kwocie.

Tytuł darowizny – na działalność statutową klubu – szachy + imię i nazwisko