Nasz Klub - Informacje ogólne

Informacje ogólne
 
1. Jak przystąpić do klubu?
2. Dane kontaktowe klubu.
3. Zawodnicy/zawodniczki klubu
4. Składki/darowizny
 
1. Jak przystąpić do klubu?
 
Należy wypełnić wniosek - do pobrania ze strony http://pzszach.pl/strona-glowna/druki-formularze/ - pkt. 4.1
Można go również otrzymać od Grzegorza Miśty
Opłata - 5 zł.
Osoby zainteresowane otrzymaniem legitymacji papierowej - 20 zł + zdjęcie legitymacyjne.
 
2. Dane kontaktowe klubu.
 
Grzegorz Miśta - Wiceprezes klubu
tel. 695 548 842
Spotkania szachowe odbywają się w Osiedlowym Domu Kultury przy Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność ul. Chrobrego 4 w czwartki od 17:00 do 19:00
 
3. Zawodnicy/zawodniczki klubu
 
Seniorzy Juniorzy Członkowie - historiaKrystyna Dąbrowska
Angelika Maculewicz
Barbara Mazurkiewicz
Aleksandra Wierzbowska
Sylwester Bednarek
Rafał Tomczak
Krzysztof Lisowski
Jerzy Daniluk
Andrzej Migala
Waldemar Jędra
Mirosław Orłowski
Bartosz Trzeciak
Paweł Klimiuk
Rafał Jóźwik
Wiesław Kuban
Andrzej Kępka
Sławomir Bardziński
Tomasz Baturo
Dawid Baran
Sebastian Orłowski
Maciej Kietrys
Adam Zielonka
Jakub Stepnowski
Marcel Mikołajczyk
Bartłomiej Wolski
Kamil Klimiuk
Anna Maślewska
Zuzanna Grembocka
Wiktoria Zapałowska
Bartosz Hładyszewski
Zbigniew Szporko
Józef Babiak
Aleksander Miśta
Krzysztof Jakubowski
Jean-Pierre Le Roux (Francja)
Piotr Murdzia
Marcin Kolago
Igor Janik
Julia Antolak
Joanna Górecka
Tomasz Kupryjaniuk
Cezary Zarębski
Jakub Gintowt
Dorota Bartkowska
Tomasz Rak
Jan Malik (Czechy)
Łukasz Baranowski
 
4. Składki członkowskie i darowizny

Zgodnie ze Statutem klubu i ustaleniami na WZD składka członkowska wynosi 36 zł.

Dane do wpłaty: MLKS Ostródzianka ul. Herdera 3/1, Ostróda

Konto w PKO BP Ostróda: 43 1020 3613 0000 6802 0029 7283

Tytuł - składka członkowska za rok 2019 + imię i nazwisko

Niezależnie od w/w wpłaty można dokonać darowizny w dowolnej kwocie.

Tytuł darowizny – na działalność statutową klubu – szachy + imię i nazwisko