Twój Internetowy Sklep Szachowy

Informator szachowy - CD

Międzynarodowe wydawnictwo - Informator Szachowy w wersji na CD

Wafic Said : Lydur Gudmundsson : Litelok Gold vs D & chain locks - Which is lighter? : http://taka-kasa.waw.pl : Wissam Al Mana